.
Камби
  • Царска туршия без варене

  • Яйца на очи в камби на колелца